duminică, ianuarie 17, 2016

SIMULAREA EVALUĂRII NAȚIONALE PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A ÎN ANUL ȘCOLAR 2015 – 2016

CALENDARUL
simulării evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a și al simulării probelor scrise ale
examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2015 - 2016

Simularea evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a din anul școlar 2015-2016

  • 22 februarie 2016 Simulare – Limba şi literatura română – probă scrisă
  • 23 februarie 2016 Simulare – Matematică – probă scrisă
  • 24 februarie 2016 Simulare – Limba şi literatura maternă – probă scrisă
  • 4 martie 2016 Afişarea rezultatelor


CONȚINUTURI PENTRU SIMULAREA EVALUĂRII NAȚIONALE PENTRU ELEVII
CLASEI A VIII-A ÎN ANUL ȘCOLAR 2015 – 2016


LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

Conținuturile pentru simulare și competențele asociate acestora sunt
cele prevăzute în programa pentru Evaluarea Națională pentru
absolvenții clasei a VIII-a, aprobată prin OMEN 4431/29.08.2014.
Pentru simulare sunt exceptate următoarele conținuturi:
• procedee de expresivitate artistică în textele studiate (figuri de
stil: alegoria) – conținut asociat competenței specifice 1.1;
• trăsături specifice genului dramatic în opere literare studiate sau
în texte la prima vedere – conţinuturi asociate competenţei
specifice 1.1;
• trăsături ale speciilor literare: romanul, balada populară –
conţinuturi asociate competenţei specifice 1.1;
• complemente circumstanțiale și propoziții subordonate
circumstanțiale corespunzătoare (de loc, de timp, de mod, de
cauză, de scop, condiţională, concesivă, consecutivă) –
conținuturi asociate competenței specifice 2.2.

MATEMATICA

Conținuturile pentru simulare și competențele asociate acestora sunt
cele prevăzute în programa pentru Evaluarea Națională pentru
absolvenții clasei a VIII-a, aprobată prin OMEN 4431/29.08.2014.
Pentru simulare sunt exceptate următoarele teme:
• din capitolul Numere reale
- Rapoarte de numere reale reprezentate prin litere; operații cu
acestea (adunare, scădere, înmulţire, împărţire, ridicare la
putere)
• capitolul Funcţii
• din capitolul Ecuaţii, inecuaţii şi sisteme de ecuaţii
- Ecuații de forma ax + by + c = 0 , unde a, b, c sunt numere
reale, a ≠ 0 , b ≠ 0
- Sisteme de ecuaţii de forma:

 a1 x + b1 y + c1 = 0
, unde a1 , a2 , b1 , b2 , c1 , c2 sunt numere
a2 x + b2 y + c2 = 0
reale; rezolvare prin metoda substituției și/sau prin metoda
reducerii; interpretare geometrică
- Ecuația de forma ax 2 + bx + c = 0 , unde a, b, c sunt numere
reale, a ≠ 0
- Inecuații de forma ax + b > 0 ( ≥, <, ≤ ) , unde a, b sunt numere
reale
- Probleme care se rezolvă cu ajutorul inecuațiilor și al
sistemelor de ecuații
din capitolul Proiecții ortogonale pe un plan
- Calculul unor distanţe în interiorul corpurilor studiate
capitolul Calcularea de arii și volume