miercuri, noiembrie 23, 2016

Subiecte Olimpiada Judeteana de Matematica

        În anii 2013 si 2014 pe site-ul societatii, la adresa ssmr.ro, au fost publicate harti interactive ce contin subiectele date la etapa locala a olimpiadei de matematica (OLM), în fiecare judet al tarii. Este suficient sa accesati link-ul aferent unui judet, pentru a descarca subiectele.
Etapa locala 2013:

Etapa locala 2014:


Etapa locala 2015:
Etapa locala 2016:

Sursa:

luni, septembrie 19, 2016

Admitere 2017 liceu

Ordinul nr. 50772016 - admitere liceu - 2017


Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice
Ordinul nr. 5077/2016 privind organizarea si desfasurarea admiterii în învatamântul liceal de stat pentru anul scolar 2017-2018
 
În vigoare de la 16.09.2016
 
În baza prevederilor art. 94 alin. (2) lit. e) si ale art. 361 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor masuri tranzitorii în sistemul national de învatamânt, cu modificarile ulterioare, în temeiul prevederilor art. 5 din Hotarârea Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul educatiei nationale si cercetarii stiintifice emite prezentul ordin.

vineri, aprilie 22, 2016

Scoala Altfel 2016

Școala altfel: ,,Să știi mai multe, să fii mai bun!”

Săptămâna de dinaintea vacanței de primăvară a fost una deosebită. Elevii și profesorii au uitat de cărți, de caiete și de cataloage și au ales să facă orele ,,altfel”.


Aceștia au dat frâu liber creativității, jocurilor de cunoaștere și de socializare și au realizat numeroase activități cu caracter nonformal, care au avut drept scop valorificarea talentelor și competențelor elevilor în domenii cât mai diverse.

În acest scop au fost realizate activități cultural artistice, tehnico-științifice, sportive, activități dedicate abilităților de viață. Astfel, elevii și profesorii au avut ocazia să cânte împreună la sesiunile de karaoke, să deseneze, să picteze, să încondeieze ouă pentru sfintele sărbători de Paște, să construiască căsuțe pentru păsări în cadrul atelierelor de pictură și educație tehnologică, să participe la activități de ecologizare, să organizeze competiții sportive, să readucă în prim-plan personajele din poveștile preferate.
Una dintre activitățile ,,gustate” de participanți a fost cea dedicată unui stil de viață sănătos, unde elevii au putut realiza salate de fructe sau de legume, au învățat cum să pregătească torturi sau prăjituri sau cum să facă diferite aperitive.

Nu au lipsit nici activitățile realizate în parteneriat cu poliția locală unde elevii au aflat că violența este dovada slăbiciunii noastre sau că, pentru a fi un bun participant la trafic, este necesar să respectăm niște reguli de circulație bine stabilite.

Pentru că săptămână ,,Școala altfel” s-a desfășurat în apropierea sărbătorilor de Paște, elevii au avut ocazia să participe la marea taină a Euharistiei, aceștia descoperind pașii pe care preotul îi face pentru pregătirea pâinii și vinului de Paște.

Toate activitățile s-au desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenoasă elevii și profesorii propunându-și ca săptămâna ,,Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun! ” să fie una a solidarității și prieteniei.

Consilier educativ, 


Loredana Roman


duminică, ianuarie 17, 2016

SIMULAREA EVALUĂRII NAȚIONALE PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A ÎN ANUL ȘCOLAR 2015 – 2016

CALENDARUL
simulării evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a și al simulării probelor scrise ale
examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2015 - 2016

Simularea evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a din anul școlar 2015-2016

  • 22 februarie 2016 Simulare – Limba şi literatura română – probă scrisă
  • 23 februarie 2016 Simulare – Matematică – probă scrisă
  • 24 februarie 2016 Simulare – Limba şi literatura maternă – probă scrisă
  • 4 martie 2016 Afişarea rezultatelor


CONȚINUTURI PENTRU SIMULAREA EVALUĂRII NAȚIONALE PENTRU ELEVII
CLASEI A VIII-A ÎN ANUL ȘCOLAR 2015 – 2016


LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

Conținuturile pentru simulare și competențele asociate acestora sunt
cele prevăzute în programa pentru Evaluarea Națională pentru
absolvenții clasei a VIII-a, aprobată prin OMEN 4431/29.08.2014.
Pentru simulare sunt exceptate următoarele conținuturi:
• procedee de expresivitate artistică în textele studiate (figuri de
stil: alegoria) – conținut asociat competenței specifice 1.1;
• trăsături specifice genului dramatic în opere literare studiate sau
în texte la prima vedere – conţinuturi asociate competenţei
specifice 1.1;
• trăsături ale speciilor literare: romanul, balada populară –
conţinuturi asociate competenţei specifice 1.1;
• complemente circumstanțiale și propoziții subordonate
circumstanțiale corespunzătoare (de loc, de timp, de mod, de
cauză, de scop, condiţională, concesivă, consecutivă) –
conținuturi asociate competenței specifice 2.2.

MATEMATICA

Conținuturile pentru simulare și competențele asociate acestora sunt
cele prevăzute în programa pentru Evaluarea Națională pentru
absolvenții clasei a VIII-a, aprobată prin OMEN 4431/29.08.2014.
Pentru simulare sunt exceptate următoarele teme:
• din capitolul Numere reale
- Rapoarte de numere reale reprezentate prin litere; operații cu
acestea (adunare, scădere, înmulţire, împărţire, ridicare la
putere)
• capitolul Funcţii
• din capitolul Ecuaţii, inecuaţii şi sisteme de ecuaţii
- Ecuații de forma ax + by + c = 0 , unde a, b, c sunt numere
reale, a ≠ 0 , b ≠ 0
- Sisteme de ecuaţii de forma:

 a1 x + b1 y + c1 = 0
, unde a1 , a2 , b1 , b2 , c1 , c2 sunt numere
a2 x + b2 y + c2 = 0
reale; rezolvare prin metoda substituției și/sau prin metoda
reducerii; interpretare geometrică
- Ecuația de forma ax 2 + bx + c = 0 , unde a, b, c sunt numere
reale, a ≠ 0
- Inecuații de forma ax + b > 0 ( ≥, <, ≤ ) , unde a, b sunt numere
reale
- Probleme care se rezolvă cu ajutorul inecuațiilor și al
sistemelor de ecuații
din capitolul Proiecții ortogonale pe un plan
- Calculul unor distanţe în interiorul corpurilor studiate
capitolul Calcularea de arii și volume