miercuri, februarie 20, 2013

World Water Day 2013

Campaign materials

Campaign materialsInternational World Water Day is held annually on 22 March as a means of focusing attention on the importance of freshwater and advocating for the sustainable management of freshwater resources.

An international day to celebrate freshwater was recommended at the 1992 United Nations Conference on Environment and Development (UNCED). The United Nations General Assembly responded by designating 22 March 1993 as the first World Water Day.

Each year, World Water Day highlights a specific aspect of freshwater. Coming soon in this section of the website, we will present a brief overview of the different themes that have been the focus of World Water Day celebrations.


Concurs

Să păstrăm apele curate!”

18 martie 2013.
Detalii despre concurs:
  • Concursul se va desfăşura pe data de 18.03.2013, ora 12 30, în sala festivă a Şcolii generale nr. 5 Arad şi este adresat elevilor de gimnaziu.
  • Fiecare şcoală va fi reprezentată de un echipaj format din trei membri şi un profesor însoţitor.
  • Fiecare echipaj va primi o coală de carton cu dimensiunea de 100cm / 70cm şi rechizite necesare realizării colajului. (Dacă echipajele au anumite preferinţe pot veni cu rechizitele proprii: carioci, creione colorate, acuarele, hârtie creponată, lipici, etc.)
  • Concurenţii se vor prezenta cu portofolii care să conţină informaţii şi imagini fotocopiate care vor fi utilizate la realizarea colajului.
  • Timpul desemnat pentru realizarea colajului este de 40 de minute;
  • După realizarea colajelor, un membru din fiecare echipaj va prezenta lucrarea făcută, cu tema de dezbatere a Zilei Mondiale a Apei pe 2013:

„Cooperarea în domeniul apei”

Scopul tematicii este de a atrage atenţia asupra importanţei apei şi gestionarea durabilă şi echitabilă a resurselor de apă, prin intermediul cooperării la nivel internaţional (transfrontalier) şi naţional pentru a contribui la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă.

Se doreşte sensibilizarea opiniei publice asupra necesităţii PĂSTRĂRII APELOR CURATE şi de a evidenţia îndatoririle şi responsabilităţile noastre în vederea protejării ei.

Data limită de înscriere la concurs este de 15.03.2013.

ABA Mureş - Sistemul de Gospodărire a Apelor Arad
Persoană de contact: Muscan Voichiţa
Tel. 0744/697127

Pentru informare se poate consulta site-ul: www.unwater.org/worldwaterday