miercuri, noiembrie 23, 2016

Subiecte Olimpiada Judeteana de Matematica

        În anii 2013 si 2014 pe site-ul societatii, la adresa ssmr.ro, au fost publicate harti interactive ce contin subiectele date la etapa locala a olimpiadei de matematica (OLM), în fiecare judet al tarii. Este suficient sa accesati link-ul aferent unui judet, pentru a descarca subiectele.
Etapa locala 2013:

Etapa locala 2014:


Etapa locala 2015:
Etapa locala 2016:

Sursa:

luni, septembrie 19, 2016

Admitere 2017 liceu

Ordinul nr. 50772016 - admitere liceu - 2017


Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice
Ordinul nr. 5077/2016 privind organizarea si desfasurarea admiterii în învatamântul liceal de stat pentru anul scolar 2017-2018
 
În vigoare de la 16.09.2016
 
În baza prevederilor art. 94 alin. (2) lit. e) si ale art. 361 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor masuri tranzitorii în sistemul national de învatamânt, cu modificarile ulterioare, în temeiul prevederilor art. 5 din Hotarârea Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul educatiei nationale si cercetarii stiintifice emite prezentul ordin.

vineri, aprilie 22, 2016

Scoala Altfel 2016

Școala altfel: ,,Să știi mai multe, să fii mai bun!”

Săptămâna de dinaintea vacanței de primăvară a fost una deosebită. Elevii și profesorii au uitat de cărți, de caiete și de cataloage și au ales să facă orele ,,altfel”.


Aceștia au dat frâu liber creativității, jocurilor de cunoaștere și de socializare și au realizat numeroase activități cu caracter nonformal, care au avut drept scop valorificarea talentelor și competențelor elevilor în domenii cât mai diverse.

În acest scop au fost realizate activități cultural artistice, tehnico-științifice, sportive, activități dedicate abilităților de viață. Astfel, elevii și profesorii au avut ocazia să cânte împreună la sesiunile de karaoke, să deseneze, să picteze, să încondeieze ouă pentru sfintele sărbători de Paște, să construiască căsuțe pentru păsări în cadrul atelierelor de pictură și educație tehnologică, să participe la activități de ecologizare, să organizeze competiții sportive, să readucă în prim-plan personajele din poveștile preferate.
Una dintre activitățile ,,gustate” de participanți a fost cea dedicată unui stil de viață sănătos, unde elevii au putut realiza salate de fructe sau de legume, au învățat cum să pregătească torturi sau prăjituri sau cum să facă diferite aperitive.

Nu au lipsit nici activitățile realizate în parteneriat cu poliția locală unde elevii au aflat că violența este dovada slăbiciunii noastre sau că, pentru a fi un bun participant la trafic, este necesar să respectăm niște reguli de circulație bine stabilite.

Pentru că săptămână ,,Școala altfel” s-a desfășurat în apropierea sărbătorilor de Paște, elevii au avut ocazia să participe la marea taină a Euharistiei, aceștia descoperind pașii pe care preotul îi face pentru pregătirea pâinii și vinului de Paște.

Toate activitățile s-au desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenoasă elevii și profesorii propunându-și ca săptămâna ,,Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun! ” să fie una a solidarității și prieteniei.

Consilier educativ, 


Loredana Roman


duminică, ianuarie 17, 2016

SIMULAREA EVALUĂRII NAȚIONALE PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A ÎN ANUL ȘCOLAR 2015 – 2016

CALENDARUL
simulării evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a și al simulării probelor scrise ale
examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2015 - 2016

Simularea evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a din anul școlar 2015-2016

 • 22 februarie 2016 Simulare – Limba şi literatura română – probă scrisă
 • 23 februarie 2016 Simulare – Matematică – probă scrisă
 • 24 februarie 2016 Simulare – Limba şi literatura maternă – probă scrisă
 • 4 martie 2016 Afişarea rezultatelor


CONȚINUTURI PENTRU SIMULAREA EVALUĂRII NAȚIONALE PENTRU ELEVII
CLASEI A VIII-A ÎN ANUL ȘCOLAR 2015 – 2016


LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

Conținuturile pentru simulare și competențele asociate acestora sunt
cele prevăzute în programa pentru Evaluarea Națională pentru
absolvenții clasei a VIII-a, aprobată prin OMEN 4431/29.08.2014.
Pentru simulare sunt exceptate următoarele conținuturi:
• procedee de expresivitate artistică în textele studiate (figuri de
stil: alegoria) – conținut asociat competenței specifice 1.1;
• trăsături specifice genului dramatic în opere literare studiate sau
în texte la prima vedere – conţinuturi asociate competenţei
specifice 1.1;
• trăsături ale speciilor literare: romanul, balada populară –
conţinuturi asociate competenţei specifice 1.1;
• complemente circumstanțiale și propoziții subordonate
circumstanțiale corespunzătoare (de loc, de timp, de mod, de
cauză, de scop, condiţională, concesivă, consecutivă) –
conținuturi asociate competenței specifice 2.2.

MATEMATICA

Conținuturile pentru simulare și competențele asociate acestora sunt
cele prevăzute în programa pentru Evaluarea Națională pentru
absolvenții clasei a VIII-a, aprobată prin OMEN 4431/29.08.2014.
Pentru simulare sunt exceptate următoarele teme:
• din capitolul Numere reale
- Rapoarte de numere reale reprezentate prin litere; operații cu
acestea (adunare, scădere, înmulţire, împărţire, ridicare la
putere)
• capitolul Funcţii
• din capitolul Ecuaţii, inecuaţii şi sisteme de ecuaţii
- Ecuații de forma ax + by + c = 0 , unde a, b, c sunt numere
reale, a ≠ 0 , b ≠ 0
- Sisteme de ecuaţii de forma:

 a1 x + b1 y + c1 = 0
, unde a1 , a2 , b1 , b2 , c1 , c2 sunt numere
a2 x + b2 y + c2 = 0
reale; rezolvare prin metoda substituției și/sau prin metoda
reducerii; interpretare geometrică
- Ecuația de forma ax 2 + bx + c = 0 , unde a, b, c sunt numere
reale, a ≠ 0
- Inecuații de forma ax + b > 0 ( ≥, <, ≤ ) , unde a, b sunt numere
reale
- Probleme care se rezolvă cu ajutorul inecuațiilor și al
sistemelor de ecuații
din capitolul Proiecții ortogonale pe un plan
- Calculul unor distanţe în interiorul corpurilor studiate
capitolul Calcularea de arii și volume

luni, aprilie 27, 2015

Tinerete si Jurnalism V (si online) mai 2015

user posted image


Concursul international de reviste scolare "Tinerete si Jurnalism"

editia V 2015 - si online

Perioada inscriere: 1 mai 2015 - 25 mai 2015
DOAR PRIN FORMULARUL DE INSCRIERE ONLINE

user posted image


Vom incerca regularizarea unui concurs international de reviste scolare.
Pentru aceasta am inceput cu prima editie (judeteana), ce s-a desfasurat in perioada iunie 2009, am continuat cu urmatoarele editii (interjudeteana), cand tinem sa va anuntam ca am crescut, iar acum suntem la categoria international:La aceasta editie (V) suntem Inscrisi in CALENDARUL Activitatilor educative nationale 2015 la A3. Domeniul cultural artisitic: Literatura pe pozitia 31
La a patra editie am fost inscrisi in CALENDARUL Activitatilor educative regionale si intrajudetene 2014 (fara finantare MEN) la pozitia 69.
La a treia editie am fost inscrisi in CALENDARUL Activitatilor educative regionale si intrajudetene 2013 la pozitia 67.
La a doua editie am fost inscrisi in CALENDARUL Activitatilor educative regionale si intrajudetene 2010 la pozitia 16.


Argument

Dincolo de puterea cuvintului orice revistă reprezintă o formă de manifestare artistică. Privită, la inceput, ca o joacă, revista şcolară devine o expresie a tinereţii şi fanteziei. in paginile ei se adună tot ce inseamnă muncă şcolară, efort intelectual şi imaginaţie creatoare. Scopul concursului "Tinereţe şi jurnalism" este acela de a ii aduce in prim plan pe cei pentru care scrisul reprezintă o a doua natură, din toate școlile cu predare în limba română din întrega lume.

Obiectivele concursului
 • cunoaşterea şi popularizarea la nivel judeţean (şi chiar naţional) a revistelor şcolare
 • realizarea unei noi modalităţi de interacţiune la nivel social
 • educarea elevilor in spiritul iniţiativei jurnalistice şi cultivarea respectului pentru cuvantul scris
 • Dezvoltarea spiritului de iniţiativă la nivelul elevilor şi cadrelor didactice;
  exprimarea corectă şi expresivă in limba romană
 • Asumarea de responsabilităţi în organizarea unor activităţi extraşcolare
Secţiuni
 • A. Categoria PRINT
  • şcoală primară: reviste şcolare realizate de elevii claselor "zero" si I-IV
  • şcoală gimnazială: reviste şcolare realizate de elevii claselor V-VIII
  • liceu: reviste şcolare realizate de elevii claselor IX-XII
 • B. Categoria ELECTRONIC: cam tot ce nu intra mai sus (sa fie de folos elevilor si cadrelor didactice)
  • revista scolara: doar in format electronic
  • blog, site, aplicatie: pentru promovarea activitatilor elevilor
  • altceva (nu sunt facute de elevi, dar sunt in folosul lor) : reviste metodologice, pedagogice, reviste de specialitate

Revistele trebuie să fie realizate de elevi, sub îndrumarea profesorilor.


Organizatori:

Scoala Gimnaziala "Stefan Bozian" Seitin
Scoala Gimnaziala "Dr.Ioan Danicico", Semlac


Parteneri:

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Arad
Casa Corpului Didactic "Alexandru Gavra", Arad
Biblioteca judeteana "A.D. Xenopol", Arad
AGIRo


Componenţa comisiei de organizare:

organizatori: prof. Dan Matica, profesor Şcoala Gimnazială „Ştefan Bozian” Şeitin

prof. Emilia Caceu, director Şcoala Gimnazială „Ştefan Bozian” Şeitin
prof. Dan Dănilă, director Şcoala Gimnazială „Dr. I. Danicico” Semlac

colaboratori: prof. Mariana Tocaciu, inspector şcolar activitate educativă formală şi nonformală la Inspectoratul Şcolar Judetean Arad
prof. Diana Achim, inspector şcolar limba şi literatura română la Inspectoratul Şcolar Judetean Arad

prof. Larisa Chitu, director Casa Corpului Didactic "Alexandru Gavra" Arad
Iuliana Gaita, bibliotecar Casa Corpului Didactic "Alexandru Gavra" Arad

Lucia Bibart, biblotecar sef Serviciul Marketing, Imagine şi Animaţie Cultură la Biblioteca Judeteana "A.D. Xenopol" Arad

Viorel Dolha, presedintele Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România

prof. Diana Ban , limba şi literatura română la Şcoala Gimnazială „Dr. I. Danicico” Semlac

prof. Laura Stana , limba şi literatura română la Şcoala Gimnazială „Dr. I. Danicico” Semlac
prof. Ramona Ticlos , limba şi literatura română la Şcoala Gimnazială „Ştefan Bozian” Şeitin


Secţiuni:

A. Categoria PRINT
1. şcoală primară: reviste şcolare realizate de elevii claselor "zero" si I-IV
2. şcoală gimnazială: reviste şcolare realizate de elevii claselor V-VIII
3. liceu: reviste şcolare realizate de elevii claselor IX-XII

B. Categoria ELECTRONIC: cam tot ce nu intra mai sus (sa fie de folos elevilor si cadrelor didactice)
1. revista scolara : doar in format electronic
2. blog, site, aplicatie: pentru promovarea activitatilor elevilor
3. altceva (nu sunt facute de elevi, dar sunt in folosul lor) : reviste metodologice, pedagogice, reviste de specialitate


Regulament de participare:

Notă: Aceasta editie se desfasoara atat in format clasic, cat si online.

Concursul se adresează elevilor din clasele primare, gimnaziale şi liceale precum şi cadrelor didactice care ii indrumă in realizarea revistelor şcolare din toate şcolile cu predare in limba romană din intreaga lumea.


Participanţii la concurs vor expedia (pentru a creea baza de date a concurentilor-vezi editiile anterioare),
in perioada 1 mai 2015-25 mai 2015-
data postei electronice pe adresa de email: scoala.seitin@gmail.com
sau data postei clasice pe Adresa scolii

Şcoala Generală Şeitin,
str. Revoluţiei, nr. 52, cod postal 317315,
localitatea Şeitin, judeţul Arad,

 • ultimul număr al revistei şcolare prin posta (pentru categoria PRINT) sau in format electronic ( .pdf, .doc, .docx - max 20Mb) - (pentru categoria ELECTRONIC);
 • acord de parteneriat (descarcat de pe site, semnat, ştampilat şi scanat) - pentru cei care nu au participat in editia IV 2014;
 • o fotografie a copertei fata (.jpg, .png - 400px/600px - max 2Mb),
 • Atentie !! Alături de cele trei cerinţe se va trimite şi o scurtă descriere a revistei-150 de cuvinte (membrii colectivului de redacţie, motivul apariţiei, aspect legate de conţinutul revistei, perspective)-conform formularului de inscriere online.
 • cine doreste sa primeasca diploma pe hartie trebuie sa trimita si un plic A4 timbrat (asigurati-va ca acopera cheltuielile de expediere) autoadresat (adresa unde doriţi să primiţi diplomele).
Notă:Nu se percepe taxă de înscriere la concurs.


In perioada 26 mai-7 iunie 2015 se va incerca un sistem paralel de votare online (gen facebook) public si un sistem de autovot (gen Eurovision) al participantilor.
In data de 7 iunie 2015 (sau o alta data din iunie) juriul alcatuit din reprezentanti ai scolii si a institutiilor partenere va desemna castigatorii.
Rezultatele vor fi afişate pe site-ul şcolii: http://www.scoala.seitin.ro şi in presă pană la data de 22 iunie 2015, iar premiile şi diplomele de participare vor fi DESCARCATE DE PE SITE, sau trimise prin posta cu confirmare de primire. Se vor acorda premii pentru ocupanţii primelor 3 locuri ale fiecărei secţiuni şi diplome de participare tuturor coordonatorilor de revistă.

Criterii de jurizare:
 • gradul de complexitate a revistelor: cultivarea parteneriatului şcolar,
 • abordarea tradiţiilor zonei din care provin, mesajul intercultural al acestora;
 • limbajul adecvat vârstei, dar situat în limitele obligatorii ale clarităţii, decenţei, corectitudinii gramaticale şi exigenţei stilistice, care atrag pe cititor şi-l determină să găsească în revistă nu numai o sursă de amuzament, dar şi de informare şi formare a sufletului şi a caracterului;
 • dimensiunea europeană a conţinutului revistelor şi mesajul intercultural al acestora;
 • nivelul de implicare al elevilor;
 • estetica şi ingeniozitatea prezentării grafice
 • numar ISSN
 • format print (bonus 5 puncte)
Notă:Revistele trebuie să fie realizate de elevi, sub îndrumarea profesorilor, (inafara de cele din categoria B3).

Mediatizarea concursului

site-ul scolii, articole in presa locală, site-uri de specialitate.

Programul concursului

lucrările vor fi trimise pană in data de 25 mai 2015
pe adresa de email scoala.seitin@gmail.com sau pe
Adresa scolii

Şcoala Generală Şeitin,
str. Revoluţiei, nr. 52, cod postal 317315,
localitatea Şeitin, judeţul Arad,

Persoane de contact:

prof. Dan Matica, scoala.seitin@gmail.com
Şcoala Gimnazială Şeitin, scoalaseitin@yahoo.com, tel: 0257 415106, fax: 0257 415106


Fişier ataşat ( Număr de descărcări: 9 )
Fişier ataşat  ed_V_Concurs_interjude_ean_de_reviste__colare_2015.pdf


--------------------
Tinerete si Jurnalism Concurs interjudetean de reviste scolare-editia V (si online) 2015
Calatorie in Lumea Cunoasterii Proiect cu grant PIR 2008
Ion Agarbiceanu si Ion Slavici-doi scriitori ardeleni parteneriat interjuetean cultural artistic